Your search returned 32 results from 129038 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเด็ก สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดมหาสารคาม : บทบาทพ่อแม่เยี่ยงครู / ประภัสสร ปรีเอี่ยม และ ธรรมนูญรวีผ่อง.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.91 ป176ผ 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.91 ป176ผ 2544] (1). Special Status (1).

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษระยะแรกเริ่ม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 155.45 ป1711ก 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 155.45 ป1711ก 2542] (16).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.928 ป1711อ Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 371.928 ป1711อ] (9). Special Status (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดการสอนภาษาไทย ทักษะการฝึกฟัง ฝึกพูด สำหรับด็กที่มีความต้องการพิเศษ / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.33 ป1711 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, [2542]Availability: Items available for reference: [Call number: 371.33 ป1711 2542] (1).

รายงานการวิจัยผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสร ปรีเอี่ยม และ ธรรมนูญ รวีผ่อง.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม | ธรรมนูญ รวีผ่อง.

Call number: 317.9 ป1711ร 2543 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543Availability: Items available for reference: [Call number: 317.9 ป1711ร 2543] (1).

รายงานการวิจัย ผลการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าโดยครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม และธรรมนูญ รวีผ่อง

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.9 ป1711ร 2543 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ป1711ร 2543] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะ ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กเรียนร่วม : กรณีศึกษาเด็กเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารค / กิตติกรณ์ บำรุงบุญ และประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by กิตติกรณ์ บำรุงบุญ | ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.91 ก344ร 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 371.91 ก344ร 2544] (1).

งานวิจัยเรื่องผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กพัฒนาการช้าอายุ 6 - 9 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.914 ป1711ง 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สภาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2546Availability: Items available for reference: [Call number: 371.914 ป1711ง 2546] (2).

งานวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะเฉพาะด้านและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตบางประการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม / ธรรมนูญ รวีผ่อง และประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ธรรมนูญ รวีผ่อง | การศึกษาลักษณะเฉพาะด้านและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตบางประการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม | ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 378.198 ธ177ง 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546Availability: Items available for reference: [Call number: 378.198 ธ177ง 2546] (1).

การศึกษาความคงทนของสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติชนิดมีสารมอร์แดนต์บนผ้าฝ้าย / วิลาวรรณ มหาราช, ประภัสสร ปรีเอี่ยม และ เมตตา เถาว์ชาลี.

by วิลาวรรณ มหาราช | เมตตา เถาว์ชาลี [อาจารย์ที่ปรึกษา] | ประภัสสร ปรีเอี่ยม [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 667.3 ว372ก 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ () -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: 667.3 ว372ก 2545] (1). Items available for reference: [Call number: 667.3 ว372ก 2545] (1).

งานวิจัยเรื่องผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กพัฒนาการช้าอายุ 0 - 7 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของจังหวัดมหาสารคาม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.914 ป1711ง 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สภาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2547Online access: Fulltext Availability: No items available

เอกสารคำสอนรายวิชาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.9 ป1711อ 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ป1711อ 2548] (1).

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของนักศึกษาโปรมแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 = Making Individual Education Plan of Spacial Program Teacher Students Effecting the Potentaility of School Under Mahasarakham Office of Educational Service Area Zone II / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.9 ป1711ก 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551Other title: Making Individual Education Plan of Spacial Program Teacher Students Effecting the Potentaility of School Under Mahasarakham Office of Educational Service Area Zone II..Online access: Fulltext Availability: No items available

งานวิจัยเรื่อง ผลการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กดาวน์ซินโดรม โดยใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการเขียน = The development of a child with Down syndrome, Using the skills of writing / ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 371.928 ป1711ง 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2553Other title: ผลการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กดาวน์ซินโดรม โดยใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการเขียน | The development of a child with Down syndrome, Using the skills of writing.Online access: Fulltext Availability: No items available

รายงานการวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลด้วยการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน / ประภัสสร ปรีเอี่ยม...[และคนอื่นๆ].

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 333.75 ร262 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2553Other title: Enhancement of Community Optential to Sustainable of Living together with Forest by Good Governance in Participation and Public Hearing..Online access: Fulltext Availability: No items available

การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพประชากรวัยทำงานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ของ รักขณา สิงห์เทพ.

by รักขณา สิงห์เทพ | ประภัสสร ปรีเอี่ยม [อาจารย์ที่ปรึกษา.].

Call number: 613 ร111ก 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560. Other title: Working age on the waylocal wisdom, of bansoknak, tambon wang muang, amphoe pueai noi, khonkaen province.Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 613 ร111ก 2560] (2).

การพัฒนายุวชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรศูนย์เรียนรู้สีนวลสมุนไพร / วิทยานิพนธ์ของ ณัฐชา บุญเมือง.

by ณัฐชา บุญเมือง | ประภัสสร ปรีเอี่ยม.

Call number: 615.321 ณ1132ก 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560. Other title: The development in youth model through wisdow herbal plants conservation of seenuan herb learning center.Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 615.321 ณ1132ก 2560] (2).

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย / วิทยานิพนธ์ของ หอมสิน อุปแสน.

by หอมสิน อุปแสน | ประภัสสร ปรีเอี่ยม [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 372.21 ห198ก 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560. Other title: Developing the HOMSIN model for emotional development of early childhood.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 372.21 ห198ก 2560] (2).

กระบวนการสร้างและฟื้นฟูทุนทางสังคมอยู่ความเข้มแข็งของการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา กองบุญสัจจะสวัสดิการไทบ้าน ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ / วิทยานิพนธ์ของ อนันต์ แม้นพยัค.

by อนันต์ แม้นพยัค | ประภัสสร ปรีเอี่ยม [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 361.3 อ1511ก 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2561. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. Other title: A process for building and recovering social capital to improve the community social welfare management. A case study of the local welfare trusit fund in phueay sub-district, lue amnat district, amnat charoen province.Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 361.3 อ1511ก 2561] (2).

บุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้นเรียนรวม = Antecedentes of Children with specialneed using Augmentation Techniques to learn from action learning in enhance the potentiality Teacher performance inclusive school / รายงานการวิจัยของ ประภัสสร ปรีเอี่ยม สอน โฮมแพน และมนูญ เพชรมีแก้ว.

by ประภัสสร ปรีเอี่ยม | มนูญ เพชรมีแก้ว | สอน โฮมแพน.

Call number: 371.9 ป1711บ 2561 Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561Other title: Antecedentes of Children with specialneed using Augmentation Techniques to learn from action learning in enhance the potentiality Teacher performance inclusive school.Online access: Fulltext Availability: Items available for reference: [Call number: 371.9 ป1711บ 2561] (1).