Your search returned 29 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
รายงานเศรษฐกิจและการเงิน / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332 ห725ร Material type: score Score; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 332ธ15ร 2536] (17).

รายงานเศรษฐกิจรายเดือน : ธันวาคม 2518 ปีที่ 15 เล่มที่ 12

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332 ธ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยข่าวสาร ฝ่ายวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปAvailability: No items available

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.41 ธ15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543Availability: Items available for reference: [Call number: 332.41 ธ15ร 2547] (1). Special Status (1).

ระบบการชำระเงินในประเทศไทย = Payment system in thailand / สายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Call number: 332.17 ร115 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 332.17 ร115] (1).

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2543 / [จัดโดย] ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by การประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2543 ( 2543 : โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์).

Call number: 330.9593 ก275ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: กาฬสินธุ์ : ธนาคาร, [2543]Availability: No items available Special Status (1).

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2543 / [จัดโดย] ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by การประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ปี 2543 ( 2543 : โรงแรมนิวพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม).

Call number: 330.9593 ก275ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : ธนาคาร, [2543]Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก275ภ] (1). Special Status (1).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ152ร Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ152ร] (4).

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีแรก ปี 2544 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ152ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ152ภ] (1). Special Status (1).

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.41 ธ152ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 332.41 ธ152ร 2550] (12).

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate Debt Restructuring Lesson From The Aftermath of Thai Economic Crisis / ธนาคารแห่งประเทศไทย ; ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ทำนอง ดาศรี [บรรณาธิการ.].

Call number: 336.36 ป711 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2544]Other title: Corporate Debt Restructuring Lesson From The Aftermath of Thai Economic Crisis.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.36 ป711 2544] (2).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2543-2547 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2073 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2547Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2073] (1).

บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ = Papers on policy analysis and assessment / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ152บ 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330.9593 ธ152บ 2538] (1).

ทิศทางสถาบันการเงินไทยและผลกระทบของนโยบายทางหารต่อเศรษฐกิจภูมิภาค / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by การสัมมนาทางวิชาการ ( 2546 : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 332.1 ท384 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2546Availability: Items available for reference: [Call number: 332.1 ท384 2546] (1).

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332 ธ152ส Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 332 ธ152ส 2545] (8).

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2328 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2328] (9).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2543-2548 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2360 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2360] (1).

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2549 และแนวโน้ม 2550 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 330.9593 ธ152ส 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ152ส 2549] (1).

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 2 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2538 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2538] (2).

สกิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 4 / 2551 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2573 Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Type of computer file: game Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2008Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2573] (1).