Your search returned 7 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
รายงานผลการสำรวจภาวะการผลิต การลงทุน และการจ้างงานของหมวดอุตสาหกรรม การค้า และก่อสร้าง = Production, Investment and Employment in Manufacturing Trade and Construction Sectors

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2529Availability: No items available

รายงานผลการสำรวจภาวะการผลิต การลงทุน และการจ้างงานของหมวดอุตสาหกรรม การค้า และก่อสร้าง = Production, Investment and Employment in Manufacturing, Trade and Construction Sectors

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิวพร, 2527Other title: Production, Investment and Employment in Manufacturing, Trade and Construction Sectors..Availability: No items available

รายงานผลการสำรวจภาวะการผลิต การลงทุน และการจ้างงานของหมวดอุตสาหกรรม การค้า และก่อสร้าง = Production, Investment and Employment in Manufacturing, Trade and Construction Sectors

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.3593 ธ15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยเศรษฐกิจทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2524Availability: No items available

รายงานผลการสำรวจภาวะการผลิต การลงทุน และการจ้างงานของหมวดอุตสาหกรรม การค้า และก่อสร้าง = Production, Investment and Employment in Manufacturing, Trade and Construction Sectors

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ15ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2526Availability: No items available

ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน.

Call number: 332.6 ธ15ธ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2522Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332.6 ธ15ธ] (18).

สรุปการสัมมนาเรื่อง วิสัยทัศน์กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.673 ส745 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 332.673 ส745 2544] (1).

เศรษฐกิจการเงินสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2550 และแนวโน้นปี 2551 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9597 ท192ศ 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2550Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 330.9597 ท192ศ 2550] (1).