Your search returned 8 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ152ร Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ152ร] (4).

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีแรก ปี 2544 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ152ภ Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ152ภ] (1). Special Status (1).

ปัญหาด้านการเงินของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 331.1 ธ152 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 331.1 ธ152 2544] (1).

สถิติการเงินการธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 332.17509593 ส143 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 332.17509593 ส143 2547] (2). Special Status (1).

รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2545 / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 332.11 ห725ร Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 332.11 ห725ร] (2).

เอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่นักศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 100 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.11 ธ152อ 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: 332.11 ธ152อ 2550] (1).

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2549 และแนวโน้ม 2550 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 330.9593 ธ152ส 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ152ส 2549] (1).

เงินตราอีสาน / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.49593 ธ152ง 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: 332.49593 ธ152ง 2551] (2).