Your search returned 10 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
ประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน = Thailand : Adjusting to Success Current Policy Issues

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338.9 ฝ26ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2534Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 338.9 ฝ26ป] (3), ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสังศาสตร์ [Call number: 338.9 ฝ26ป] (1).

ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน.

Call number: 332.6 ธ15ธ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2522Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332.6 ธ15ธ] (18).

ท่านผู้ว่าการป๋วย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 (1).

ปัญหาด้านการเงินของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 331.1 ธ152 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 331.1 ธ152 2544] (1).

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate Debt Restructuring Lesson From The Aftermath of Thai Economic Crisis / ธนาคารแห่งประเทศไทย ; ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ทำนอง ดาศรี [บรรณาธิการ.].

Call number: 336.36 ป711 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2544]Other title: Corporate Debt Restructuring Lesson From The Aftermath of Thai Economic Crisis.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.36 ป711 2544] (2).

บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ = Papers on policy analysis and assessment / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ152บ 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330.9593 ธ152บ 2538] (1).

เงินตราล้านนาและผ้าไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 959.302 ธ152ง 2540 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 959.302 ธ152ง 2540] (1).

กู้วิกฤตหนี้ NPLกับคปน. ประวัติการส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย (2541-2549) / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 336.36 ธ152ก 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2549Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.36 ธ152ก 2549] (1).

รายงานเศรษฐกิจกัมพูชาปี 2549 และแนวโน้นปี 2550 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 382.0593 ธ152ร 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2550Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 382.0593 ธ152ร 2550] (1).

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.41 ธ152ร 2553 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332.41 ธ152ร 2553] (1).