Your search returned 5 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
การค้าชายแดนไทย กับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา / สำนักงานภาค และสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาค และสายนโยบายการเงิน.

Call number: 382.09 ธ157ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2548Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 382.09 ธ157ก] (1).

งานสัมมนาวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องฬนโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งวันสถาปนา 8 กันยายน 2548 แผ่น 1-4 [วีซีดี] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD E0092 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: VCD/ชั้น 6 [Call number: CD E0092] (2).

รายงานการวิจัยเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident Baht) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.45 ธ152ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 332.45 ธ152ร 2548] (1).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2543-2548 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2360 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2360] (1).

รายงานการศึกษาเรื่อง "ศักยภาพการค้า การชำระเงินและธุรกิจตามแนวชายแดนไทย-ลาว 8 จุด" / ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

Call number: 382.0594 ธ152ศ 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 382.0594 ธ152ศ 2548] (1).