Your search returned 110 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 2 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2538 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2538] (2).

รายงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีต่อภาคเกษตรกรรมและดุลการค้าไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 665.7 ห725ร 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: 665.7 ห725ร 2551] (1).

รายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2550 และแนวโน้นปี 2551 / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 338.9594 ธ152ร 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9594 ธ152ร 2550] (1).

สกิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 4 / 2551 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2573 Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Type of computer file: game Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2008Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2573] (1).

รายงานเศรษฐกิจและสังคม 2546-2552 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 1280 Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Type of computer file: game Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2546-2552Availability: Items available for loan: VCD/ชั้น 6 [Call number: CD1 1280] (2).

หลักเกณท์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2581 Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Type of computer file: game Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2551Availability: Items available for loan: VCD/ชั้น 6 [Call number: CD1 2581] (3).

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 2 / 2552 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2328 Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Type of computer file: game Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2552Availability: Items available for loan: VCD/ชั้น 6 [Call number: CD1 2328] (2).

เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ = Bank of Thailand : a pictorial story / ธัญญา สุรัสวดี... [และคนอื่นๆ] ; ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธัญญา สุรัสวดี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.11 ล515 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงทพฯ : ธนาคาร, [2552?]Other title: Bank of Thailand : a pictorial story..Availability: Items available for reference: [Call number: 332.11 ล515] (1).

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 1/2552 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2626 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2626] (2).

สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 3/2552 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2627 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2627] (1).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2547-2551 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2638 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2552]Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2638] (3).

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.41 ธ152ร 2553 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 332.41 ธ152ร 2553] (1).

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.9594 ธ152ร 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2553Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9594 ธ152ร 2553] (1).

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชาปี 2552 และแนวโน้มปี 2553 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.9596 ธ152ร 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2553Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9596 ธ152ร 2553] (1).

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี 2552 และแนวโน้มปี 2553 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.9596 ธ152ร 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2553Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9596 ธ152ร 2553] (1).

สถิติเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส 4 /2552 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2678 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2678] (2).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน.2545-2549 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2677 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย. Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2677] (1).

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2552 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.11 ธ122ธ 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สายนโยบายการเงิน, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 332.11 ธ122ธ 2552] (1).

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชาปี 2551 และแนวโน้มปี 2552 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.9596 ธ152ร 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2552Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 338.9596 ธ152ร 2552] (1).