Your search returned 110 results from 128823 records. Subscribe to this search

|
แหล่งข้อมูลอีสาน 2001และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 028.7 ธ152ห Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 028.7 ธ152ห] (1). Special Status (1).

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.41 ธ152ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 332.41 ธ152ร 2550] (12).

สรุปการสัมมนาเรื่อง วิสัยทัศน์กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.673 ส745 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 332.673 ส745 2544] (1).

ท่านผู้ว่าการป๋วย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 (1).

72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.4 ธ152จ 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2542Availability: No items available

ปัญหาด้านการเงินของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 331.1 ธ152 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 331.1 ธ152 2544] (1).

สถิติการเงินการธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 332.17509593 ส143 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]Availability: Items available for reference: [Call number: 332.17509593 ส143 2547] (2). Special Status (1).

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate Debt Restructuring Lesson From The Aftermath of Thai Economic Crisis / ธนาคารแห่งประเทศไทย ; ทำนอง ดาศรี, บรรณาธิการ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ทำนอง ดาศรี [บรรณาธิการ.].

Call number: 336.36 ป711 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2544]Other title: Corporate Debt Restructuring Lesson From The Aftermath of Thai Economic Crisis.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 336.36 ป711 2544] (2).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2543-2547 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 2073 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2547Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 2073] (1).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2541-2545 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (CD-ROM) /ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 1166 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ล็อกชนิท,2545 Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1166] (1).

บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ = Papers on policy analysis and assessment / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ152บ 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 330.9593 ธ152บ 2538] (1).

บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ 2538 = Papers on Policy Analysis and Assessment 1995 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2538Availability: No items available

60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485-2545 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.1 ห183 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2545]Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 332.1 ห183 2545] (1).

ข้อมูลสำเร็จรูป CDROM Publication และข้อมูล Online ของแหล่งสารนิเทศทั่วประเทศ / ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์.

Call number: 004.56 ธ15ข 2544 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 004.56 ธ15ข 2544] (1).

เงินตราล้านนาและผ้าไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 959.302 ธ152ง 2540 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 959.302 ธ152ง 2540] (1).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2542 - 2546 [CD-ROM] /ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: CD1 1265 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: CD-ROM/6 th flr. [Call number: CD1 1265] (2).

ทิศทางสถาบันการเงินไทยและผลกระทบของนโยบายทางหารต่อเศรษฐกิจภูมิภาค / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by การสัมมนาทางวิชาการ ( 2546 : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 332.1 ท384 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2546Availability: Items available for reference: [Call number: 332.1 ท384 2546] (1).

ใต้หรอยมีลุย / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้.

Call number: 332.11 ธ152ต 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 332.11 ธ152ต 2547] (1).

คู่มือการใช้ข้อมูลการคลังของประเทศไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 336 ธ152ค 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2547Availability: Items available for loan: อ้างอิง/ชั้น 5 [Call number: 336 ธ152ค 2547] (1).