Refine your search

Your search returned 36 results from 128647 records. Subscribe to this search

|
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 363.73 ก17ม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 363.73 ก17ม] (5).

ชีวิตกับการท่องเที่ยว : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 304.2 ก17ช Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 304.2 ก17ช] (6).

ประวัติอุบาสก : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 294.309 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร, 2531Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 294.309] (6).

ประวัติอุบาสก : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 294.309 ว32ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร, 2530 2530 Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 294.309 ว32ป] (3).

กราวเงาะ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.66 ศ311ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.66 ศ311ห] (3).

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : ระดับมัธยมศึกษา / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.

by ศูนย์พัฒนาหนังสือ.

Call number: 363.7 ว312ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2539Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 363.7 ว312ห] (8).

รักษ์ป่าชายเลน : ระดับมัธยมศึกษา / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.

by ศูนย์พัฒนาหนังสือ.

Call number: 333.75 ว312ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 333.75 ว312ห] (6).

อสมการ : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 512.96 ว32ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 512.96 ว32ห] (10).

โภชนาการเบื้องต้น / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 641.1 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2516Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 641.1 ว] (1).

ความหวังของมัรวาน : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 297 ว34ค Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2528Availability: No items available

การวิเคราะห์ดินและการจำแนกดิน / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 631.4 ว32ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 631.4 ว32ก] (3).

การทำสวนผัก : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 635 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2525Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 635 ว] (3).

บทอาขยานภาษาไทย : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 895.9 ก17บ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 895.9 ก17บ] (1).

บทอาขยานภาษาไทย : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 895.91 ก17บ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 895.91 ก17บ] (1).

การอนุรักษ์ดิน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 333.73 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.73 ก17ร] (5).

รักษ์ป่าไม้ : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 333.75 ก17ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 333.75 ก17ร] (5).

สัตว์ทะเล : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.357 ว322ส Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 372.357 ว322ส] (2).

อ่านอย่างไรให้ได้รส / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 495.9184 ว32อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 495.9184 ว32อ] (5).

ดิน : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 631.4 ว322ด Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 631.4 ว322ด] (2).

กินเปี้ยวผจญภัย : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: 333.716 ว322ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 333.716 ว322ก] (3).