Your search returned 4 results from 128718 records. Subscribe to this search

|
หนังสือและสื่อเทคโนโลยี

by กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

Call number: 070.1 ก17ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 070.1 ก17ห] (9).

เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 1 : รวมเรื่องสั้นชนะการประกวดของสถาบันภาษาไทย

by กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

Call number: 808.83 ว32ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 808.83 ว32ร] (4).

ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงขั้นวิกฤตจริงหรือ

by กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

Call number: 495.918 ศ311ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 495.918 ศ311ป] (11).

การเรียนการสอนภาษาไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข

by กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

Call number: 495.9107 ศ311ก Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 495.9107 ศ311ก] (1).