Your search returned 4 results from 128821 records. Subscribe to this search

|
การหมุนเวียนใช้สิ่งเหลือจากอินทรียวัตถุในการเกษตร

by กรมวิชาการ.

Call number: 631 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2523Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 631 ว] (3), ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร [Call number: 631 ว] (2).

แผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

by กรมวิชาการ.

Call number: 372.86 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2523Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372.86 ว] (1).

แผนการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 607 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2523Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 607 ว] (5).

การวัดค่าความเค็มของน้ำทะเลจากค่าความถ่วงจำเพาะ, หนังสืออ่านเพิ่มเติม หมวดเกษตรกรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 631.7 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯฯ : กรมวิชาการ, 2523Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 631.7 ว] (3).