Your search returned 137 results from 128720 records. Subscribe to this search

|
คู่มือแนะแนว : ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

by กรมวิชาการ.

Call number: 371.4 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522Availability: No items available

แผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยประกอบด้วย จริยศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฎศิลป์ พลศึกษา กิจกรรมสร้างนิสัย

by กรมวิชาการ.

Call number: 372 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2522Availability: No items available

แผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

by กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.

Call number: 372.86 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2522Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 372.86 ว] (1).

สถานที่ฝึกอาชีพ, เอกสารคู่มือแนะแนวอาชีพ

by กรมวิชาการ.

Call number: 379 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2522Availability: No items available

คู่มือการใช้ราชาศัพท์

by กรมวิชาการ.

Call number: 495.91 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2522Availability: Items available for reference: [Call number: 495.91 ว] (3).

แผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ประกอบด้วย จริยศึกษา,ศิลปศึกษา,ดนตรี-นาฏศิลป์,พลศึกษา,กิจกรรมสร้างนิสัย

by กรมวิชาการ.

Call number: 372 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2522Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 372 ว] (2).

เพื่อนบ้านของเรา, หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 203 ส 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)

by กรมวิชาการ.

Call number: 300 ว Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522Availability: No items available

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต, หนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

by กรมวิชาการ.

Call number: 300 ว Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 300 ว] (4).

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำหรับรายวิชา ส 012, หนังสือประกอบการเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

by กรมวิชาการ.

Call number: 301.3 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522Availability: No items available

บูรณาการ, หนังสือสำหรับครูเรื่อง

by กรมวิชาการ.

Call number: 307 ว Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522Availability: No items available

คู่มือการสอนวิชาสังคมศึกษาประเทศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1)

by กรมวิชาการ.

Call number: 307 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522Availability: No items available

คู่มือการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เล่ม 1

by กรมวิชาการ.

Call number: 371.349 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2522Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 371.349 ว] (1).

ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ, หนังสืออุเทศชุดสิ่งแวดล้อม

by กรมวิชาการ.

Call number: 333.9 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2522Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 333.9 ว] (5).

หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมปีที่6

by กรมวิชาการ.

Call number: 323.6 ว Edition: ครั้งที่พิมพ์ 16Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2522Availability: No items available

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 333.9 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2522Availability: No items available

เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ในสมุดประจำวันประจำชั้น (ป.02/1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

by กรมวิชาการ.

Call number: 371.26 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2522Availability: No items available

คู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม,2)

by กรมวิชาการ.

Call number: 369.46 ว Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าชองคุรุสภา, 2522Availability: Items available for loan: แบบเรียน/ตึกเก่า [Call number: 369.46 ว] (7).