Your search returned 4 results from 129206 records. Subscribe to this search

|
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / กิติพงษ์ กิตยารักษ์.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

Call number: 320.9593 ก344ย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 320.9593 ก344ย] (4).

ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยในศตวรรษใหม่ / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ.

Call number: 374 ท38 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 374 ท38] (6).

กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, บรรณาธิการ.

Call number: 362.509593 ก1711 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 362.509593 ก1711 2546] (2).

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ.

Call number: 353.4 ก1711 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 353.4 ก1711 2545] (2).