Refine your search

Your search returned 73 results from 129225 records. Subscribe to this search

|
เมืองยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณ์ของตะวันตก = Sustainable cities : concepts and experiences of the west / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.76 ด172ม 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Other title: Sustainable cities : concepts and experiences of the west.Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 307.76 ด172ม 2545] (2).

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด / มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด...[และคณะ]

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Call number: 333.7 ร262 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ร262 2542] (1).

ประเพณีชีวิตคนเมือง / ศรีเลา เกษพรหม

by ศรีเลา เกษพรหม.

Call number: 392 ศ17ป Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 392 ศ17ป] (2).

นิทานประจำถิ่นลานนา เล่ม 2 / ธิตินัดดา จินาจันทร์ และ วราภา เลาหเพ็ญแสง.

by ธิตินัดดา จินาจันทร์ | วราภา เลาหเพ็ญแสง.

Call number: 398.2 ธ343น 2547 Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 398.2 ธ343น 2547] (1).

ขึด : ข้อห้ามในล้านนา / คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช.

by คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช.

Call number: 392 ค16ข Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศวิทยาชุมชนล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 392 ค16ข] (2).

งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ / อภิธาน สมใจ.

by อภิธาน สมใจ.

Call number: 393.9 อ163ง Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 393.9 อ163ง] (1).

การท่องเที่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนชาวเขา / จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ.

by จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ.

Call number: 915.93 จ376ก Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ปAvailability: No items available Special Status (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง : กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง / จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, บรรณาธิการ.

by จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

Call number: 959.338 ค172 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 959.338 ค172 2544] (1).

ตำนานเมืองเชียงแสน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 959.91 ช6129ต 2538 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 959.91 ช6129ต 2538] (1).

ลวดลายปูนปั้นประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่ / จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

by จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

Call number: 730.959362 จ378ล Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 730.959362 จ378ล] (2).

นิทานประจำถิ่นล้านนา เล่ม 1 / ธิตินัดดา จินาจันทร์ และวราภา เลาหเพ็ญแสง.

by ธิตินัดดา จินาจันทร์.

Call number: 398.2 ธ343น 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 398.2 ธ343น 2547] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 10 / ดรุณี โคตะวีระ.

by ดรุณี โคตะวีระ.

Call number: 910.46 ด174ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 910.46 ด174ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานหลักมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั้นทอง.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นุกูล เครือฟู | อัครพงศ์ อั้นทอง.

Call number: 910.46 ม328ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 910.46 ม328ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานพิเศษอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั้นทอง.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นุกูล เครือฟู | อัครพงศ์ อั้นทอง.

Call number: 338.4791 ม328ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ม328ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา อุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีในจังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 6 / ดรุณี โคตะวีระ.

by คมสัน สุริยะ.

Call number: 338.4791 ค6811ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ค6811ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 8 / ดรุณี โคตะวีระ และ กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ.

by คมสัน สุริยะ | กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ.

Call number: 910.46 ค168ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 910.46 ค168ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 7 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ นภัสสร สุวรรณประกร.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นภัสสร สุวรรณประกร.

Call number: 910.46 ม328ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 910.46 ม328ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 1 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และ อัครพงศ์ อั้นทอง.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | นุกูล เครือฟู | อัครพงศ์ อั้นทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 910.46 ม328ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 910.46 ม328ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา อุตสาหกรรมเกสต์เฮาส์ในจังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 2 / นุกูล เครือฟู และ อัจฉราภรณ์ อินก้อนวงค์.

by นุกูล เครือฟู | อัจฉราภรณ์ อินก้อนวงค์.

Call number: 910.46 น4141ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 910.46 น4141ร 2548] (1).

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (Retained Vloue of the Tourism Industry of Thailand) รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา อุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 3 / ศิริพร ศรีชูชาติ.

by ศิริพร ศรีชูชาติ.

Call number: 910.46 ศ373ร 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 910.46 ศ373ร 2548] (1).