Refine your search

Your search returned 266 results from 128642 records. Subscribe to this search

|
รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 324.6 ส142พ 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: No items available Special Status (1).

รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 / สำนักงิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: No items available

หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ครบ 50 พรรษา / สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันราชภัฏธนบุรี.

by สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันราชภัฏธนบุรี.

Call number: 895.915 พ1711ห 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 895.915 พ1711ห 2545] (2). Special Status (1).

ทำเนียบนักศึกษา รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

Call number: 370.115092 ท215 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2541Availability: Items available for reference: [Call number: 370.115092 ท215] (1).

หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๗ พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพพระบาทสนเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 923.1593 พ171ห Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 923.1593 พ171ห] (1).

กฐินพระราชทาน 2543 สถาบันพระปกเกล้า : วัดสว่างอารมณ์วรวิหทร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 5 พฤศจิกายน 2543

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: No items available

รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน และธนาคารขยะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร / บัณฑิต เอื้อวัฒนากุล.

by บัณฑิต เอื้อวัฒนากุล.

Call number: 302.14 บ1143ก 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 302.14 บ1143ก 2544] (1). Special Status (1).

ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 321.8 ส142ต Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 321.8 ส142ต] (2).

โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 340.11 ส142ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 340.11 ส142ค] (3). Special Status (1).

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Call number: 342.05 บ177ป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 342.05 บ177ป] (1).

การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ต พัทยา จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย] สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ( ครั้งที่ 1 : 2542 : สถาบันพระปกเกล้า).

Call number: 320.9593 ก275ก 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 320.9593 ก275ก 2544] (1).

รายงานการสัมมนาโต๊ะกลม รัฐบาลใหม่กับการจัดการความขัดแย้งในสังคม / ถวิลดี บุรีกุล และคณะ.

by ถวิลวดี บุลีกุล | เมธัส อนุวัตรอุดม | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.

Call number: 303.69 ถ173ร 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 303.69 ถ173ร 2544] (1).

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง การศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย : ศึกษากรณีรายการโทรทัศน์ "รอบภูมิภาค" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ทั่วราชอาณาจักร / มันทนา ท้วมยิ้ม.

by มันทนา ท้วมยิ้ม.

Call number: 321.8 ป115 2543 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: No items available Special Status (1).

องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 658 อ121 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 3 [Call number: 658 อ121 2545] (1).

รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.101 ส142ต 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: No items available Special Status (2).

การมีส่วนร่วมของประชาชนความยั่งยืนของประชาธิปไตย = KPI CONGRESS 2 / [จัดโดย] สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ( ครั้งที่ 2 : 2544 : สถาบันพระปกเกล้า) | ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 322.042 ก275 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 [Call number: 322.042 ก275 2542] (2).

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่อง ทหารกับการเมือง / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ส424ท 2547 Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: 320.9593 ส424ท 2547] (1).

ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 [ซีดีรอม] /มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า.

by มูลนิธิอาเซียและสถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิอาเซีย.

Call number: CD1 1199 Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า, 2540Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: CD1 199] (1).

ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สถาบันพระปกเกล้าและองค์กรอิสระฯ.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 342.593 พ1711ภ 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: ห้องกฎหมาย/ชั้น 5 [Call number: 342.593 พ1711ภ 2546] (1). Items available for reference: [Call number: 342.593 พ1711ภ 2546] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ.

by สถาบันพระปกเกล้า | สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ.

Call number: 324.63 พ1711ร 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 [Call number: 324.63 พ1711ร 2545] (1). Items available for reference: [Call number: 324.63 พ1711ร 2545] (1).