Normal view MARC view ISBD view

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 2553.

Contributor(s): บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี.
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553Description: 114 หน้า : แผนภูมิ , ตาราง.Other title: รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2.Subject(s): ก๊าซเรือนกระจกCall number: อ 304.28 ร222 2553
Contents:
เนื้อหาโดยย่อ -- คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้ ในการคำนวณได้ใช้ข้อมูลกิจกรรม(Activity Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละภาคการปล่อยเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ก่อนนำมาใช้ สำหรับค่าการปล่อย (Emission factor) ได้เลือกใช้ค่าการปล่อย (Emission Factor) ที่มีความน่าเชื่อถือได้ในประเทศเป็นลำดับแรกก่อนใช้ค่าแนะนำของคู่มือฯ ในการจัดทำยังได้ ยึดถือหลัก ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) การตรวจสอบได้ของข้อมูล (Accountability) และความโปร่งใสในการคำนวณ (Transparency) ดังจะเห็นได้จากส่วนการรายงานผล ที่ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และ ค่าการปล่อย (Emission Factor) แสดงในตารางและsoftware ที่สหประชาชาติแนะนำ ได้จัดทำ ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งอ้างอิงข้อมูลและสามารถปรับใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการคำนวณต่อไป เนื่องจากการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มว่าอาจมีการจัดทำบ่อยครั้งขึ้น ดังนั้นการดำเนินการจัดทำครัง้ต่อไปควรมีความต่อเนื่องจากข้อ มูลเดิมและพัฒนาต่อยอดทัง้วิธีการและความน่าเชื่อถือของการได้มาของข้อมูล คณะผู้จัดทำหวังให้การดำเนินการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของประเทศในครัง้นี้ เป็นรากฐานในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งต่อๆ ไปที่จะมีขึ้น เพื่อให้ตัวเลขซึ่งใช้เป็นค่าอ้างอิง ถูกต้องและแม่นยำ มากยิ่งขึ้นรายงานฉบับนี้เป็นรายงานหลัก (Main Report) ประกอบด้วยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยเป็น รายภาคและรายสาขาเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดของการคำนวณและข้อมูลในการคำนวณในแต่ละภาคการปล่อย จัดทำเป็นรายงานแต่ละภาค (Sectoral Report) ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภาคของเสีย.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode
สารนิเทศยืมไม่ได้ สารนิเทศยืมไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง/ชั้น 5
อ 304.28 ร222 2553 (Browse shelf) 1 Not For Loan 1003149956
สารนิเทศยืมไม่ได้ สารนิเทศยืมไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง/ชั้น 5
อ 304.28 ร222 2553 (Browse shelf) 2 Not For Loan 1003149955

เนื้อหาโดยย่อ -- คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้ ในการคำนวณได้ใช้ข้อมูลกิจกรรม(Activity Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละภาคการปล่อยเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ก่อนนำมาใช้ สำหรับค่าการปล่อย (Emission factor) ได้เลือกใช้ค่าการปล่อย (Emission Factor) ที่มีความน่าเชื่อถือได้ในประเทศเป็นลำดับแรกก่อนใช้ค่าแนะนำของคู่มือฯ ในการจัดทำยังได้ ยึดถือหลัก ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) การตรวจสอบได้ของข้อมูล (Accountability) และความโปร่งใสในการคำนวณ (Transparency) ดังจะเห็นได้จากส่วนการรายงานผล ที่ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และ ค่าการปล่อย (Emission Factor) แสดงในตารางและsoftware ที่สหประชาชาติแนะนำ ได้จัดทำ ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งอ้างอิงข้อมูลและสามารถปรับใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการคำนวณต่อไป เนื่องจากการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มว่าอาจมีการจัดทำบ่อยครั้งขึ้น ดังนั้นการดำเนินการจัดทำครัง้ต่อไปควรมีความต่อเนื่องจากข้อ มูลเดิมและพัฒนาต่อยอดทัง้วิธีการและความน่าเชื่อถือของการได้มาของข้อมูล คณะผู้จัดทำหวังให้การดำเนินการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของประเทศในครัง้นี้ เป็นรากฐานในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งต่อๆ ไปที่จะมีขึ้น เพื่อให้ตัวเลขซึ่งใช้เป็นค่าอ้างอิง ถูกต้องและแม่นยำ มากยิ่งขึ้นรายงานฉบับนี้เป็นรายงานหลัก (Main Report) ประกอบด้วยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยเป็น รายภาคและรายสาขาเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดของการคำนวณและข้อมูลในการคำนวณในแต่ละภาคการปล่อย จัดทำเป็นรายงานแต่ละภาค (Sectoral Report) ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภาคของเสีย.

120611

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย. ( 2553).

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.