เทสาอี, นารายณ์

เพื่อนฉันคานธี : ความทรงจำวัยเยาว์กับมหาตมา คานธี / ความทรงจำวัยเยาว์กับมหาตมา คานธี นารายณ์ เทสาอี, ผู้แต่ง ; เฉลิมชัย ทองสุข, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ส่วนเงินมีมา, 2547. - 183 หน้า.

110320

9749238265


คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948


รัฐบุรุษ--อินเดีย

954.035 / ท582พ 2547