เจตนา นาควัชระ.

แนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ-อเมริกัน ในศตวรรษที่ 20 - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 2527 - 428 หน้า - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 2/019 .


วรรณคดี.

วรรณคดี.

807 / จ54น