โอบามา, บารัค.

กล้าหวัง กล้าเปลี่ยน / บารัค โอบามา ; สุนิสา กาญจนกุล, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. - 477 หน้า.

หนังสือขายดีอันดับ 1 New York Times Beatseller.

100820

9789740201823


โอบามา, บารัค--ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา--ชีวิตและผลงาน.

923.113 / อ852ก 2552