พระไพศาล วิสาโล.

เปลี่ยนใจ / พระไพศาล วิสาโล. - กรุงเทพฯ : ชื่นใจ, 2550. - 109 หน้า.

100616


ธรรมเทศนา.
ธรรมะ.

294.3444 / พ1711ป 2550