เซียร์ไบรอาคอฟฟ์, วิกเตอร์.

คุณคืออัจฉริยะ = How intelligent are you? the universal IQ tests / How intelligent are you? the universal IQ tests. วิกเตอร์ เซียร์ไบรอาคอฟฟ์ ; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ , [ผู้แปล]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2552. - 159 หน้า.

091209

9789744140883


บุคลิกภาพ--แบบทดสอบ.
ปัญญา--การทดสอบ.
ระดับสติปัญญา--การทดสอบ.

153.93 / ซ617ค 2552