เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป.

กาดำกับหงส์ขาว / เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ; รัฐพล ชัยวัฒน์, ผู้วาดภาพประกอบ. - กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2551. - 1 เล่ม : ภาพประกอบสี - ชุดนิทานอิสปคำกลอน. .

090703

9749968387


วรรณกรรมเยาวชน.