โอบามา, บารัค.

กล้าหวัง กล้าเปลี่ยน / บารัค โอบามา ; สุนิสา กาญจนกุล, แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. - 477 หน้า.

หนังสือขายดีอันดับ 1 New York Times Beatseller.

081125

9789740201823


โอบามา, บารัค--ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา--ชีวิตและผลงาน.

923.113 / อ852ก 2551