สึงายะ, โยซิฮิโระ.

กลยุทธ์การตลาดลองเทล = Long Tail Marketing / โยซิฮิโระ สึงายะ ; ประวัติ เพียนเจริญ, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551. - 263 หน้า.

080522

9789744433169


การตลาด.

658.8 / ส312ก 2551