วันเพ็ญ พงษ์เก่า.

ประดิดประดอย เทียนหอมจากภูมิปัญญาไทย / วันเพ็ญ พงษ์เก่า. - กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [254?]. - 36 หน้า : ภาพประกอบ.

050324

9748718298


เทียน--การผลิต.
เทียน.
เทียนหอม.
การประดิษฐ์.

745.5933 / ว1155อ