โลว์, เจเน็ต.

วาทะของ บิล เกตส์ : สายตาที่เฉียบคมของเจ้าพ่อ Microsoft ธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลก = Gates speaks : Insight from the world's greatest entrepreneur / เจเน็ต โลว์ ; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2544]. - 312 หน้า.

Y02 M04 D28.

9748463362 : 195 บาท


เกตส์, บิล--ชีวประวัติ.
เกตส์, บิล--วาทศิลป์.


ซอฟท์แวร์.

926 / ล875ว 2544