พรชัย พัชรินทรัตนะกุล.

พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี จักรวาล / พรชัย พัชรินทรัตนะกุล. - กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2542. - 72 หน้า : ภาพประกอบ. - Eyewitness visual dictionaries. .

Y02 M04 D19

9748225321


จักรวาล--พจนานุกรม--ภาพ.
จักรวาล--ภาพ.
พจนานุกรม--ภาพ.
ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาอังกฤษ--ภาพ.

413.1 / พ125พ 2542