เฮนส์, โรเจอร์ ดับเบิลยู.

ระบบควบคุมสำหรับการทำความร้อน การระบายอากาศและการปรับอากาศ = Control Systems for Hedting Ventilating and Air Conditining / Roger W. Haines and Douglas C. Hittle ; ตระการ ก้าวกสิกรรม - กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2540 - 336 หน้า : ภาพประกอบ ; 500 บาท

9746860372


การปรับอากาศ.
การระบายอากาศ.

697.9 / ฮ55ร