วันเพ็ญ พงษ์เก่า.

อาชีพแก้จนเทียนหอมแฟนซี / วันเพ็ญ พงษ์เก่า. - กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 254? - 73 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Y02 M11 D08

9748667006 : 80 บาท.


เทียน.

การประดิษฐ์.

745.5 / ว1155อ