สมบัติ พลายน้อย.

สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย / โดย สมบัติ พลายน้อย - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2532 - 276 หน้า : ภาพประกอบ

9742453829


ไทย--ประวัติศาสตร์.

ประวัติศาสตร์ไทย. สารานุกรม.

959.303 / ส16ส