ทำเนียบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย'38-39 / สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย. - กรุงเทพฯ : สมาคมอุสาหกรรมพลาสติกไทย, 2538 - 218 หน้า : ภาพประกอบ


พลาสติก.
อุตสาหกรรมพลาสติก.

อุตสาหกรรมพลาสติก, สมาคม.

668.4 / ส16ท