สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2537 และแนวโน้มปี 2538 = Thailand : economic performance in 1994 and outlook for 1995 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2537] - 43 หน้า

9748036286