ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์.

ตะลุยโจทย์ Grammar TCAS / ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์ ; พสชนัน เหล่าวิสุทธิชัย, วาดภาพประกอบ. - กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2561. - 273 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ข้อสอบ Grammer เป็นอย่างไร -- Structure and Writing -- สรุปเนื้อหา Grammer อย่างละเอียด -- เทคนิคการทำข้อสอบ Grammer -- รูปแยยประโยคที่ออกข้อสอบบ่อย -- ตัวอย่างข้อสอบแต่บท -- Error Identification Test 1-5 -- Cloze Tests Test 1-5 -- Sentence Completion Test 1-5 -- Error Correction Test 1-5

190606


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.

428.076 / ณ113ต 2561