จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 / กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2561. - 598 หน้า : ภาพประกอบสี ; + ซีดี-รอม 1 แผ่น.

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2559.

190605

9786163959300


สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- --พระราชกรณียกิจ.

923.1593 / จ149 2561