ฝรั่งในล้านนา / แปลและเรียบเรียงโดย ปรีดี พิศภูมิวิถี [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561. - 313 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ดินแดนล้านนาในการรับรู้ของชาติตะวันตกสมัยอยุธยา -- หนึ่งพันไมล์บนหลังช้างในหมู่รัฐฉาน -- ลาว : ดินแดนทางตอนเหนือของสยาม -- บันทึกการเดินทางครั้งแรกของเรา -- ภารกิจคณะมิสซังในสยาม -- เชียงใหม่ เมืองแห่งต้นไม้ตระกูลปาล์ม เมืองลคร แพร่ น่าน และเชียงราย -- ดินแดนเสรีภาพแห่งตะวันออก -- สยามมิตร

190523

9786162833724


คริสต์ศาสนา--ไทย
ชาวต่างประเทศ--ไทย
มิชชันนารี--ไทย
life styles.


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านนา

959.3 / ฝ172 2561