ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช.

การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / Electrical system design ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช - 696 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม : หน้า [695]-696.

สารบัญ : การวางแผนสำหรับระบบไฟฟ้า -- ระบบการบริการไฟฟ้า -- สายป้อนและวงจรย่อย -- การต่อลงดิน -- การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยและที่พักอาศัย -- การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารพาณิชย์ -- อาคารชุด อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ -- การติดตั้งระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ อ่างน้ำแร่ อ่างน้ำร้อน และอ่างน้ำพุ -- สายสำหรับวงจรมอเตอร์ -- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า -- การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม -- การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับภัตตาคาร -- การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์

190322

9786160831227


ไฟฟ้า--การออกแบบ.
การเขียนแบบไฟฟ้า.
ระบบไฟฟ้ากำลัง.
วงจรไฟฟ้า--การออกแบบและการสร้าง.

621.3192 / ธ155ก 2561