วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์.

The Hostel Bidle / วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : Super Green, 2561. - 313 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การเดินทางของโฮสเทล -- รู้จักโฮสเทลและฟังก์ชั่นต่าง ๆ -- เริ่มต้นธุรกิจโฮสเทล -- เคาะประตูโฮสเทล.

190321

9786169221951


โรงแรม--การบริหาร.
ที่พักนักท่องเที่ยว.

910.46 / ว176ด 2561