ทิพากร เทพสุริวงศ์.

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ = English for service job / English for service job ทิพากร เทพสุริวงศ์. - กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค, 2561. - 343 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ฮึม ๆ ปัดฝุ่น เคาะสนิท -- รู้ลึก ๆ ถึงใช้เลย -- ทำอย่างฝรั่ง ก็เหมือนฝรั่งเองละ -- เมื่อต้องรับหน้า กับแขกฝรั่ง.

180913

9786164680104


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.

428.3495911 / ท362ภ 2561