พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.

เรียนรู้การใช้งาน Premiere Pro CC / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. - นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2560. - 201 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : Basic -- Hello Premiere -- Project -- Clips -- Sequence -- Timeline -- Keyframe -- Effect -- Transition -- Chroma key -- Title -- Track audio -- Export file -- Media encoder ฯลฯ.

180911

9786168118009


คอมพิวเตอร์กราฟิก.
ภาพยนตร์--การตัดต่อ.
อโดปพรีเมียร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.6869 / พ415ร 2560