นวดล ร่มโพธิ์.

ความลับของการวัดผล / นวดล ร่มโพธิ์. - กรุงเทพฯ : บีทีเอส, 2558. - 447 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ :เราจะ "วัด"กันไปทำไม -- ประโยชน์ของ"การวัด" -- ข้อควรระวังในการวัดผล -- มารู้จักกับ"ระบบการวัดผล"กันบ้าง --สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนจะสร้างระบบการวัดผล --มาออกแบบระบบการวัดผลกันเถอะ -- สร้างตัววัดกันอย่างไรดี? --ตั้งค่าเป้าหมายและเก็บข้อมูลกันอย่างไร? -- มารายงานผลกันเถอะ --อย่าเพิ่งนำไปใช้ถ้ายังไม่ได้ผ่านการทดสอบ -- การนำระบบการวัดผลไปใช้งาน-- เอาข้อมูลตัววัดมาใช้ประโยชน์กันเถอะ --ทำอย่างไรให้การวัดผลอยู่อย่างยั่งยืน.

180908

9786163824967


การประเมินผลงาน.
การประเมินผลทางการศึกษา.
การศึกษา--แบบทดสอบ.

371.26 / น174ค 2558