สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.

ไต้หวัน เล่มเดียวเที่ยวได้จริง / สิรภพ มหรรฆสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : The Letter Publishing, 2560. - 234 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

สารบัญ : เตรียมตัวให้พร้อมแล้วลุยกันเลย -- ลัดเลี้ยวเที่่ยว ไทเป -- ตะลุยสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทเป ฯลฯ.

180906

9786164294608


หนังสือนำเที่ยว.


ไต้หวัน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.1249 / ส376ต 2560