'ด้วยรัก' : Time for the great King / สมพล มิ่งขวัญ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : คอนเทมปัส, 2560. - 206 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

รวมเรื่องราวเรือนเวลาสุดพิเศษที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นตัวแทนแห่งรักที่ประชาชนไทยมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

สารบัญ : เรื่องเวลา "เวลาเป็นของมีค่า"-- พ.ศ.2539 ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ.2539 -- พระอัจฉริยภาพ สายพระเนตรผ่านเลนส์ Master Photographer King -- พ.ศ.2542 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 -- พระอัจฉริยภาพ อัครจิตรกรแห่งสยามประเทศ The Artist King -- พ.ศ.2549 ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ.2549 -- พระอัจฉริยภาพ มหากษัตริย์นักกีฬา The Great Sports King -- พ.ศ.2550 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550

180824


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559.


นาฬิกา.

923.1593 / ด176 2560