พงษ์ธร ธัญญสิริ.

กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย / โดย พงษ์ธร ธัญญสิริ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555. - 170, [1] หน้า : ภาพประกอบ (สี), แผนที่, แผนภูมิ.

สารบัญ : หลักการและพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก่อนการพิจารณาคดี -- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระหว่างการพิจารณาคดี -- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหลังการพิจารณาคดี -- สถิติอาชญากรรม -- การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเชิงบูรณาการ.

180625

9786167187877


กระบวนการยุติธรรม--ไทย.
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา--ไทย.

347 / พ128ก 2555