พระไพศาล วิสาโล.

ลำธารริมลานธรรม ฉบับสมบูรณ์ / พระไพศาล วิสาโล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - ชัยภูมิ : กองทุนสุวณโณอนุสรณ์, 2560. - 388 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : หลวงพ่อกับโจร -- ตำนานที่วัดสมอราย -- สมเด็จ ฯ วัดสระเกศ -- อยู่เป็นสุข จากไปไม่ก่อทุกข์ -- นั่งทางในจับโจร -- จริยาของนักปกครอง -- เอาป่าไว้ -- ตัวโกรธ -- สุนัขโพธิสัตว์ -- สังฆราชไก่เถื่อน -- โจรกลับใจ.

180501

9786164291959


พุทธศาสนา--คำสั่งสอน.
สงฆ์--ชีวประวัติ.--ไทย

294.3444 / พ1711ล 2560