จาง, เยี่ยน.

แจ็ค หม่า โลกของผมไม่มีคำว่า "แพ้" = I will never give up / I will never give up เยี่ยน จาง ; ชาญ ธนประกอบ, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2559. - 344 หน้า.

สารบัญ : บทที่ 1 การเติบโต : ความใจกว้างของผู้ชายขยายได้ด้วยความคับข้อง -- บทที่ 2 ความฝัน : จงยืนกรานในความฝันให้เหมือนรักแรก -- บทที่ 3 การสร้างธุรกิจ : จงปฏิเสธกลางคืนคิดได้พันหนทาง พอรุ่งสางกลับไปเดินทางเก่า -- บทที่ 4 การบริหาร : การบริหารบริษัทหนึ่งมิใช่อาศัยการถือหุ้นแต่ต้องใช้ปัญญา -- บทที่ 5 การนำ : จงให้พนักงานรู้ว่าพวกเขามาก็เพื่อทำให้บริษัทโตขึ้น -- บทที่ 6 ทีมงาน : ขอเพียงคนชุดนี้ยังอยู่ จะทำอะไรก็สำเร็จ -- บทที่ 7 การประกอบการ : อินเทอร์เน็ตก็เหมือนเบียร์แก้วหนึ่ง อร่อยที่สุดตอนมีฟอง -- บทที่ 8 การแข่งขัน : จงเลือกคู่แข่งที่ดี -- บทที่ 9 ยุทธศาสตร์ : การกำหนดยุทธศาสตร์มิใช่คำนึงไปหมดทุกด้าน ต้องทะลุทะลวงที่จุดสำคัญ -- บทที่ 10 ค่านิยมของผม : ลูกค้าต้องมาก่อน พนักงานอันดับสอง ผู้ถือหุ้นอันดับสาม -- บทที่ 11 ชีวิต : จงอย่าถูกวันวานจับเป็นตัวประกัน.

180323

9789742282943


หม่า, หยุน, ค.ศ. 1964-


อาลีบาบา (ธุรกิจ)


การบริหารธุรกิจ.
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--จีน.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.
นักธุรกิจ--จีน.

923.851 / จ22จ 2559