ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์.

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 3 / ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์. - กรุงเทพฯ : กองบัญชาการกองทัพไทย, 2560. - 241 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ล.3 จังหวัดของไทยที่หายไป -- ชายชาติช้างงาผู้กล้าหาญ นาม "พระยอดเมืองขวาง" -- พระราชวังเดิมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพเรือ -- เครื่องยศ ดาราตราตำแหน่ง -- สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่งประจำเมือง -- ฐานันดรศักดิ์ -- ศักดินาและเครื่องยศ -- รหัสลับนาวาโฮ -- หมวกอุศเรน -- พัดพระพิธีธรรม -- เรื่องเล่าชาวเรือ -- นานาสาระ -- ศิษย์รุ่นแรกของเสด็จเตี่ย - อดีตสู่ปัจจุบัน -- คลองเจ้าสาย -- ธนบัตรรุ่นแรกที่พิมพ์ในเมืองไทย -- เครื่องราชกกุธภัณฑ์กับตราแผ่นดิน -- ป้อม คลองคู ประตูเมือง -- จักรเวียนซ้าย -- เจ้าขุนมูลนาย -- เครื่องเจ้านาย.

180131

9786164220249


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย--ประวัติศาสตร์.
ไทย--รวมเรื่อง.

959.3 / ท173ล 2560