ชุติมา สัจจานันท์.

ตัวอักษรผ่านกาลเวลา = Chutima sacchanand's times and tales / Chutima sacchanand's times and tales ชุติมา สัจจานันท์. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 107 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : คือชีวิต...วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน -- ความคิด...จากประสบการณ์ชีวิตผ่านสื่อ -- เกียรติยศของชีวิต -- ผลงานทางวิชาการสร้างสรรค์ -- มุฑิตาจิต...บันทึกไว้ -- จากใจ...นิรันดร์ -- In unfading friendship.

180109

9786164456105


ชุติมา สัจจานันท์, 2494- --บรรณารักษ์--ชีวประวัติ.

920.209593 / ช443ต 2560