ทันข่าวสาร สวว. เก็บสาระมารวมเล่ม (เล่ม 1) (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 23) / สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. - กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2553. - 353 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส -- ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- ประเทศสหรัฐอเมริกา -- ประเทศสเปน -- ประเทศญี่ปุ่น -- ประเทศอังกฤษ -- ประเทศสวีเดน -- ประเทศอียิปต์ -- ประเทศฟินแลนด์ -- ประเทศเวเนซุเอลา -- ประเทศบัลแกเรีย -- ประเทศเม็กซิโก -- ประเทศนิวซีแลนด์ -- ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน -- สหภาพยุโรป.

170220

9786167248233


กฎหมาย--รวมเรื่อง.
กฎหมายปกครอง--คำพิพากษาศาลโดยย่อ.
ข่าว--หนังสือพิมพ์.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง.

348.044 / ท115 2553