จางเยี่ยน.

ปรัชญาชีวิตของแจ็ค หม่า = The life philosophy of Jack Ma / The life philosophy of Jack Ma จางเยี่ยน ; ชาญ ธนประกอบ, แปล. - กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2559. - 366 หน้า.

ปรัชญาการเติบโต : จงเตรียมการและยืนหยัดสู้ฤดูหนาว -- ปรัชญาความมุ่งมั่น : วันนี้โหดร้าย พรุ่งนี้โหดร้ายยิ่งกว่า มะรืนจะงดงาม -- ปรัชญาการสร้างธุรกิจ : คนเท้าเปล่าไม่มีวันกลัวการสวมรองเท้า ฯลฯ

161220

9789742282912


หม่า, หยุน, ค.ศ. 1964- --ปรัชญา.


ปรัชญาจีน.

181.11 / จ2261ป 2559