ภราดร ศักดา.

100 ปี ระนอง-ระยอง มนต์เสน่ห์เมืองเก่า ขุนเขาทะเลงาม / ภราดร ศักดา. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. - 296 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : คอคอดกระ กับอดีตข่าว การขุดทุกยุคทุกสมัยเพื่อย่นระยะทางขนส่งสินค้าทางเรือ -- ไทยพยายามดิ้นรนขุดคอคอดกระ แต่ไม่สำเร็จ -- สุดทางที่คอคอดกระ สู่แหล่งน้ำแร่บริสุทธิอุทยานน้ำตกหงาว ระนองแดนกาสิโนแห่งใหม่ ฝั่งอันดามันตะวันตก ฯลฯ.

161202

9786163880376


ระนอง--ประวัติศาสตร์.
ระยอง--ประวัติศาสตร์.

/ 959.387 / ภ172ร 2559